Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

Socialinis - emocinis ugdymas, integruojant ,,Kimochis“ programą

2024-01-22
Socialinis - emocinis ugdymas, integruojant ,,Kimochis“ programą

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Papartis“ organizavo socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos „Kimochi“ gerosios patirties sklaidos renginį. Renginio metu pedagogės Daiva Kuklienė, Aldona Vinčiūnienė, Inga Vankevič, Akvilė Totorytė, Jolita Masiukienė, Janina Zastarskienė ir psichologė Diana Karsokienė pasidalino su renginio svečiais savo sukaupta patirtimi įgyvendinant „Kimochi“ programą savo grupėse.

Socialinis - emocinis ugdymas yra palyginti nauja ir greitai besivystanti sritis, kurioje kasdien atsiranda naujų informacijos ir švietimo praktikų. Jis suvokiamas kaip edukacinis procesas, kurio metu ugdytiniai ir suaugusieji įgyja žinių ir gebėjimų, padedančių atpažinti ir valdyti savo emocijas, rūpintis savimi ir kitais, išsikelti asmeninius tikslus bei jų siekti, kurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir gebėti konstruktyviai elgtis sudėtingose situacijose.

Visgi emocinis intelektas nėra tai, ko būtų galima išmokti čia ir dabar arba per kelias valandas. Emocinis intelektas yra įgūdžiai, tai yra gyvenimo būdas, veiksmas, mokymas, kuris visada yra su mumis. Todėl svarbu mažiesiems visą informaciją perteikti jiems priimtina forma, per jų žaidimo prizmę – žaislus, Kimochi personažus.

Darželio psichologė Diana Karsokienė parengė ir pristatė pristatymą tema "Dėmesingumo įsisąmoninimo praktikų integracija į programą "Kimochis". Ji pateikė konkrečių žaidimų, metodinių priemonių bei pratimų, kurie padėtų vaikams suprasti, kaip užvaldžius stiprioms emocijoms, susitvarkyti su jomis, nurimti ir toliau tęsti veiklą.

Mokytoja Jolita Masiukienė dalinosi patirtimi apie Kimochi programos integravimą patyriminėse projektinėse veiklose. Ji pakvietė visus renginio dalyvius į nepaprastą kelionę – pasivažinėti „Draugystės“ traukinuku. Empatiškumo ugdymas labai svarbus nuo pat mažų dienų. Gebėjimas pasidžiaugti draugu ar jį paguosti, padrąsinti padeda ugdytiniams suprasti kitus žmones, kurti tvirtesnius santykius su aplinka. Darželio grupė tarsi spalvota vaivorykštė, kurioje susipina visi skirtingi vaikų charakteriai. Žaidžiant, bendraujant tokiame dideliame būryje, natūralu, kad kyla konfliktai. O sunkiausia vaikams yra tiesiog rasti tuos taikius konfliktų sprendimo būdus. Būtent todėl kelionė ir vyko „Draugystės“ traukinuku.

Visą rugsėjo mėnesį vaikučiai kartu su mokytojomis vykdė projektą „Kelionė Draugystės traukinuku“, kurio metu vaikai turėjo galimybę prisiminti Kimochi personažus ir tik jiems vieniems būdingus išskirtinus bruožus. Juk kiekvienas Kimochi personažas skirtingas, taip pat kaip ir mes visi skirtingi. Tai ir yra įdomiausia... Kiekvieną savaitę vaikus aplankydavo vis kitas Kimochi personažas. Ateidamas į svečius personažas vaikams atnešdavo netikėčiausią istoriją ir pačių įdomiausių užduočių. Į projekto veiklas sėkmingai buvo integruoti naratyvinio žaidimo ir STEAM metodikos elementai. Taip pat užduotyse buvo aktyviai taikytos ir išmaniosios informacinės technologijos, kurios padidino vaikų įsitraukimą į veiklas. Visos kimochi personažų atneštos užduotys buvo susijusios su H. K. Anderseno „Bjauriojo ančiuko“ pasakos tematika. Pirmojo susitikimo metu „Meilė Balandė“ vaikams atnešė būtent „Bjauriojo ančiuko“ knygelę ir laišką nuo pačio knygos herojaus, kuriame ančiukas prašo vaikų pagalbos ir pateikia vaikams užduotį. Taip kiekvieną kartą ateidami kimochi personažai, vis atnešdavo vaikams laiškelį nuo ančiuko. Tokiu būdu vaikai susidurdavo su pamokančiomis istorijomis, kurios mokė vaikus bendravimo su aplinkiniais subtilybių, atjautos, atsakingumo, geranoriškumo, bei suteikė vaikams galimybę pabandyti patiems išspręsti ančiukui iškilusias problemas.

Siekiant visapusiškai įgyvendinti programą į projekto veiklas buvo įtraukti ir tėveliai. Kimochi personažai svečiavosi vaikučių namuose.

Mokytojos Inga ir Akvilė pristatė Kimochi programos integravimą patyriminėse, projektinėse veiklose. Ugdytiniai keliavo aplink pasaulį – vandenynus, kaip vienas iš veiklų įrankių buvo Kimochi programos veiklos bei priemonės. Priminė Kimochi bendravimo raktų svarbą ir ko kiekvienas personažas moko. Ugdytiniams veikiant patyriminėse veiklose buvo svarbu išlaukti eilės, susitarti, komunikuoti, o tai padėjo personažas aštuonkojė Lipšniakojė, kuri ir ženklo ,,ne dabar“ mokytoja. Kūno kultūros metu ugdytiniai veikė žaidybinėse situacijose, kur padėjo Katė, suvokti savo erdvę, kaip ją dalintis su kitais, kaip laikytis bendravimo taisyklių, neužgožiant draugų nuomonės, mokytis įsiklausyti. Kūrybinės veiklos metu vaikams gelbėjo Debesėlis, kuris mokė, jog svarbu pats procesas, o ne rezultatas, empatija draugams, bendradarbiavimas, jausmų suvokimas ir išjautimas. Muzikinėje veikloje vyko pykčio valdymo ir nusiraminimo pratimai, kuomet panaudojamos ir interaktyvios grindys su vandens tematika. Šiuolaikiniams vaikams svarbu naujų technologijų, skaitmeninių priemonių panaudojimas ugdymo procese.

Kontekstinėje veikloje vaikai veikė panaudojant knygos istoriją, kuri atliepė šiuolaikinius vaikus ir perteklinius reiškinius. Vaikai svarstė, diskutavo, siūlė savo idėjas, kaip padėti knygos personažui užpildyti daiktų tuštumą, nes nauji daiktai neatneša ilgalaikės laimės.

Projekto metu su Kimochi personažais paliesta ir aplinkosauginė tematika, vandens teršalai, tvarumas. Juk Kimochi personažai – gyvūnai, tad jie nori gyventi švarioje aplinkoje. Ugdytiniai draugiški aplinkai, tad patyriminėje veikloje rūšiavo šiukšles, gamino Kimochiams tvarius draugus iš panaudotų žaliavų.

Socialiniame – emociniame ugdyme svarbiausia, kad kuo daugiau veiktų patys vaikai, įsiklausyti į jų nuomonę, idėjas, kurti nuostatų, reiškinių pasaulį aplink juos, nes jie yra pagrindiniai kūrėjai, o mes pedagogai – bendrakeleiviai.

Parengė: mokytojos Jolita Masiukienė, Inga Vankevič ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Pumputienė.