Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Pedagogika Straipsniai
Atgal 1 2 3 4 Pirmyn

Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida: ką verta žinoti?

2016 04 23
Parengė Daiva DOČKIENĖ
Smegenų tyrimuose pasiekta didelė pažanga ir surinkta daug naujų žinių apie smegenų struktūrą, jose vykstančius procesus. Šių tyrimų duomenys yra labai svarbūs pedagogams, nes padeda ne tik geriau suprasti ugdymo(si) ir mokymo(si) procesus, bet ir efektyviau juos organizuoti. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Vaikų emocinio intelekto lavinimas

2016 04 18
Lina Daugytė
Vilniaus nevalstybinis SOS darželis
Emocinio intelekto įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais. Šie įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Dienos miegas darželyje: ilsisi ar kankinasi?

2015 12 31
Prof. Ona Monkevičienė, doc. dr. Regina Proškuvienė,
Vilniaus pedagoginis universitetas
Nemaža dalis vaikų teigia, kad nenori miegoti darželyje dienos miego. O nemiegančiam vaikui ilgesnis gulėjimas lovoje yra kančia. Straipsnyje atskleidžiamos su vaikų dienos miegu susijusios problemos, kurios aptariamos iš vaikų, tėvų ir pedagogų perspektyvos.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Tie begaliniai vaikų norai...

2015 11 20
Dr. Sigita BURVYTĖ
Kūdikiai neturi užgaidų, o vaikams kaprizai padeda tenkinti smalsumo ir pažinimo poreikį. Skirtingos tėvų nuostatos, kuriomis jie vadovaujasi nustatydami vaikams leistino elgesio ribas, – pagrindinė vaikų aikštijimosi priežastis. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima Vaiko ugdymas

T. Aidukienė: mokinių ugdymosi poreikių skirtybės – pedagogo „duona kasdienė“

2015 11 16
Kalbėjosi Jurga ŽIUGŽDIENĖ
Bernardinai.lt
Apie tai, kokie uždaviniai keliami šiandieniam mokytojui ir ar išties pakanka galimybių, taip pat ir noro juos įgyvendinti, kalbamės su Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausiąja specialiste Teresa AIDUKIENE. Skaityti plačiau

Vaikų elgesio problemos: ką gali auklėtojų grupė?

2015 11 07
Vytis VALANTINAS, klinikinis psichologas
Psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas
Šiuo straipsniu siekiama padrąsinti pedagogus, kurie savo ugdymo įstaigoje norėtų kurti ir stiprinti kolegų savitarpio paramos sistemą. Jame aptariami svarbiausi pedagogų bendradarbiavimo grupių funkcionavimo komponentai. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kompleksinė pagalba Pedagogika

Ilona Balsytė: „Leiskime vaikams improvizuoti"

2015 11 02
Svajūnė MARCINKEVIČIENĖ
www.asirpsichologija.lt
Keistuolių teatro aktorė, pedagogė Ilona Balsytė siūlo priešmokyklinėse klasėse sustiprinti muzikinį lavinimą, atsisakyti surepetuotų švenčių, kuriose vaikai verčiami dainuoti atmintinai iškaltas daineles ar deklamuoti sausai išmoktus eilėraščius, ir leisti mažiesiems patiems improvizuoti. Skaityti plačiau

Pasirengimas brandžiai tėvystei prasideda dar vaikystėje

2015 10 11
Dr. Sigita BURVYTĖ
Vaikystėje išgyventos patirtys tėvų šeimoje turi lemiamos įtakos rengiantis motinystei ir tėvystei. Nuo turimos vaikystės patirties priklauso, ar bus reikalinga pagalba, teigia dr. Sigita Burvytė. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima

Ar gebame ugdyti laimingus vaikus?

2015 09 26
Prof. dr. Giedrė KVIESKIENĖ
Prof. dr. Giedrė Kvieskienė straipsnyje analizuoja priežastis, kurios lemia mūsų laimės indeksą. Kaip auginti laimingus vaikus? Ką gali nuveikti vaikų ugdytojai? Skaityti plačiau

Kaip nubrėžti leistino vaikų elgesio ribas?

2015 09 24
Dr. Sigita Burvytė,
LEU SKI Socialinio ugdymo katedros lektorė
VšĮ „Vaikų ugdymas“ lektorė
Kad vaikas žinotų, kokio elgesio iš jo tikimąsi, tėvai turi aiškiai jam apie tai ir pasakyti, parodyti ar leisti pačiam vaikui aiškiai suprasti jam keliamus reikalavimus bei gyvensenos dėsnius. Kaip tai padaryti, pataria dr. Sigita Burvytė. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima

Lauko pedagogika sprendžia darželių problemą, ugdo sveikus vaikus

2015 08 12
Parengė Juozas DAPŠAUSKAS
Lietuvos didžiųjų miestų tėveliams nerandant savo vaikams darželiuose vietos, lauko pedagogikos atstovai siūlo originalią išeitį: kurti vaikų priežiūros grupes, o tam, pasirodo, labiausiai reikia ne didelių patalpų, o gryno oro, lauko, miško ir kitų paprastų dalykų. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima

Kai kurie priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo aspektai. Tema „Ruduo“

2015 08 07
Doc. dr. Nijolė BRAŽIENĖ
Šiaulių universitetas
Straipsnyje atkreipiamas ugdytojų dėmesys į tuos kalbos ugdymo dalykus, kurie svarbūs rengiant(is) vaikui mokyklai, t. y. foneminio supratimo lavinimą, žodyno gausinimą ir rišliosios kalbos ugdymą, pateikiama kalbos ugdymo pratimų. Skaityti plačiau

Kuo skiriasi studijos kolegijoje ir universitete?

2015 07 02
Parengė Daiva DOČKIENĖ
Skaitytoja klausia: kuo skiriais studijos universitete ir kolegijoje? Atsakyti paprašėme Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros lektorės dr. Birutės Autukevičienės ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanės Vaivos Juškienės. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Konkurencija ar bendradarbiavimas?

2015 06 13
Doc. dr. Sigita BURVYTĖ
Lietuvos edukologijos universitetas
Všį „Vaikų ugdymas“
Gyvename konkurencinėje visuomenėje ir nuolat esame įtraukiami į konkurencinius santykius. Doc. dr. Sigita Burvytė kalba apie tai, kad vaikai į konkurencinius santykius yra įtraukiami jau nuo pat darželio. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Leiskime vaikams lipti į medžius

2015 06 11
Dr. Sigita LESINSKIENĖ,
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro docentė
Ar yra tokių skaitytojų, kurie vaikystėje niekada nebuvo įlipę į medį? Medis labai svarbus augančio žmogaus savivokai. Sudarykime sąlygas vaikams tyrinėti medžius, matyti ir pajusti jų įvairovę, juos pažinti – ir akimis, ir visais jutiminiais kanalais. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima Vaiko ugdymas

Kaip palengvinti vaiko adaptaciją darželyje

2015 06 02
Nijolė KOSKIENĖ
nkoskiene@gmail.com
Kristina Aleksandrovienė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ankstyvojo amžiaus auklėtoja, kartu su kolegėmis nuo 2007-ųjų vykdo projektą „Suaugusiųjų vaidmuo lengvinant vaiko adaptaciją ir ugdant savarankiškumą“.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima Vaiko ugdymas

Individualizavimas ir diferencijavimas ikimokykliniame ugdyme

2015 05 15
Andželika Petkevičienė,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Individualizavimo ir diferencijavimo sąvokos pedagogikoje nėra naujos. Tačiau įvairiuose šaltiniuose jos aiškinamos skirtingai ir iki galo neatskleidžiama šių sąvokų esmė. Neretai šie terminai vartojami kaip sinonimai. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Pilietiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje

2015 04 30
Ingrida STANKEVIČIENĖ,
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja
Ikimokyklinis ugdymas pilietinių vertybių aspektu aptariamas retai. Ką šioje ugdymo srityje gali nuveikti ikimokyklinio ugdymo pedagogai? Autorė siūlo į vaiko ugdymą ankstyvojoje vaikystėje pažvelgti pilietiškumo ugdymo aspektu. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima Vaiko ugdymas

Apie klaidingas ugdymo nuostatas

2015 04 15
Ramunė Želionienė, psichologė
www.psichologeramune.lt
Psichologė Ramunė Želionienė atsako į sunerimusių mamų klausimus. Ką daryti, jei vaikas darželyje patiria patyčias? Ką daryti, jei auklėtoja pataria vaikui duoti atkirtį kitiems ir toks požiūris nesutampa su tėvų vaikui skiepijamomis vertybėmis? Kviečiame diskutuoti. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Kodėl tėvai ir pedagogai nesusikalba: bendradarbiavimą stabdančių veiksnių apžvalga

2015 03 21
Vytis VALANTINAS, klinikinis psichologas
Psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas
Bendradarbiavimas su vaikų tėvais yra vienas iš pačių svarbiausių ir kartais vienas iš pačių sunkiausių pedagoginio darbo aspektų.  Sunkumų kuriant šiltą, konstruktyvų bendradarbiavimo klimatą ugdymo įstaigoje patiria ne tik jauni, bet ir patyrę pedagogai. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika
Atgal 1 2 3 4 Pirmyn
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0