Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Šią vasarą turės galimybę stovyklauti daugiau vaikų – daugiau lėšų skiria savivaldybės, numatyta ES parama

Šią vasarą turės galimybę stovyklauti daugiau vaikų – daugiau lėšų skiria savivaldybės, numatyta ES parama

2016-05-18
Susijusios temos: Šeima Vaiko ugdymas
Šią vasarą turės galimybę stovyklauti daugiau vaikų – daugiau lėšų skiria savivaldybės, numatyta ES parama
Vaikų vasaros poilsiui šiais metais bus skiriama per 1 mln. €. Edukacinės programos bus remiamos ES fondų lėšomis, beveik dvigubai daugiau pinigų vaikų vasaros stovykloms planuoja skirti ir savivaldybės – 708 tūkst. €.
 
Pernai savivaldybės skyrė 392 tūkst. €, už kuriuos surengta per tūkstantį stovyklų, Švietimo ir mokslo ministerija iš ES struktūrinių fondų paramos – 275 tūkst. €. Stovyklose dalyvavo per 30 tūkst. vaikų.
 
„Labai džiaugiamės savivaldybių sprendimu didinti lėšas vaikų vasaros poilsiui – juk neformalusis švietimas yra glaudžiai susijęs su formaliuoju ugdymu: vaikų įgimtas troškimas pažinti, atrasti, bendrauti nenuslopsta ir vasarą. O mokslininkai yra pastebėję, kad tiems vaikams, kurie vasarą turėjo galimybę prasmingai paatostogauti, ko nors išmokti, rudenį prireikia mažiau laiko įsitraukti į ugdymo procesą“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
 
Daugiausia pinigų skyrė Vilniaus, Švenčionių, Kauno, Šiaulių rajono savivaldybės. Už savivaldybių skiriamus pinigus savivaldybių teritorijose vaikams dažniausiai bus rengiamos dienos ar kūrybinės stovyklos.
 
Vaikų vasaros poilsiui skiriama pinigų ir iš ES lėšų, beveik 300 tūkst. €. Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu Švietimo mainų paramos fondas pradėjo vykdyti neformalaus ugdymo projektą „TAPK 2“ (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.). Savaitgalį pasirašytos sutartys su penkiolika tiekėjų, kurie vasarą įgyvendins edukacines programas – rengs stovyklas vaikams. Šių stovyklų kaina liko tokia pati kaip ir pernai, o stovyklų padaugėjo: pernai buvo finansuota 13 stovyklų, o šiemet planuojama finansuoti 21 stovykla.   
 
Iš ES struktūrinių fondų paramos skiriamos lėšos visiems vaikams leidžia apmokėti iki 30 proc. stovyklos kainos. Apie 10 proc. vaikų, jaunųjų stovyklautojų, bus iš valstybės remiamų šeimų, taip pat imigrantų vaikai. Jiems apmokama 95 proc. kainos. Į stovyklas kviečiami ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai, taip pat vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.
 
Programos apims gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų ir matematikos gebėjimų, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ir kt. Taip pat bus surengti ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekėjų (mokytojų) mokymai.
 
Iš viso Švietimo ir mokslo ministerija vaikų vasaros poilsiui 2016–2020 m. numato skirti daugiau kaip  2 mln. € iš administruojamos ES fondų paramos.
 
Daugiau informacijos apie projektą Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėse www.smpf.lt bei www.tapk.lt.