Emokykla.lt
Naujienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujienos

Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą

2016-04-05
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą
Informuojame, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalios naujos redakcijos Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. 
 
Šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 17, 19 ir 71 punktus, įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 19 ir 71 punktai įsigalioja 2016-11-01. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 171 punktas galioja iki 2018-10-31. Šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 17 punktas įsigalioja 2018-11-01.