„Tai labai vaizdinga priemonė - vaikai matė ekrane tai, kas jiems yra įdomu. Jiems patinka žiūrėti filmukus, o programa panaši į filmuką ir tai juos tesiog įtraukia.Tam, kad vaikas ugdytųsi, reikia jį sudominti, o sudominti šiuolaikinį vaiką yra tikrai labai sudėtinga. Vaikai daug mato, girdi, patiria namuose. Galbūt kai kurie keliauja po pasaulį su tėvais, mato daug įdomių dalykų, todėl yra sunku tokius vaikus sudominti. Auklėtojai reikia labai pasistengti, kad vaikas susidomėtų ir aktyviai dalyvautų veikloje. Ši programa šiuo atžvilgiu palengvina auklėtojos darbą”.
 
Dr. Birutė Autukevičienė,
Vilniaus vaikų darželio-lopšelio „Viltenė“ direktorės pavaduotoja ugdymui,
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedros asistentė