Muzikos mokytojos metodininkės Aleksandros Danutės Žiedelienės parengtas leidinys „Metų laikai – vaikystės draugai“ grindžiamas profesionalios muzikos istorijoje plačiai paplitusia ir palyginti dažnai kūryboje naudojama metų laikų kaitos tema. Tik šįkart metų kaitos tematika išplėsta – nesitenkinama formaliais metų laikų ar mėnesių muzikiniais vaizdiniais, jie transformuojami į tam tikrą mokyklinių metų sampratą. Ši transformacija išties patraukli, juolab kad rinkinyje pateikiami kūriniai, tinkami jauniesiems muzikos mylėtojams – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.
 
Simboliška, kad leidinys pradedamas dainele „Sveikas, rugsėji“, o baigiamas amžinąją laiko tėkmę imituojančiu žaidimu „Sukas mūs ratukas“. Leidinio „Metų laikai – vaikystės draugai“ kūrinių muzikinė kalba nesudėtinga, neretai įgaunanti tam tikrą lengvosios, estradinės muzikos pobūdį. Tačiau autorei pavyksta išvengti muzikinės kalbos primityvumo, gana dažnai būdingo populiariajai muzikai. Čia pateikti kūrinėliai žavi melodinės linijos išraiškingumu, spalvingomis, kartais netikėtomis harmoninių funkcijų sekomis.
 
Knygos muzikinį turinį praturtina įvairūs vaidybiniai kūrinėlių sprendimai. Pasitelkdama judesį, autorė muzikines pjeses paverčia nedideliais žaidybiniais etiudais, taip juos dar labiau priartindama prie jaunujų muzikos atlikėjų suvokimo.
Įvertinus leidinyje pateikiamų pjesių muzikinę kalbą, jo vientisą teminę liniją ir atsižvelgus į tai, kad tokios literatūros nėra daug, siūlau Aleksandros Danutės Žiedelienės leidinį „Metų laikai – vaikystės draugai“ naudoti kaip ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų muzikinio lavinimo priemonę.
 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, menotyros dr. Gintaras Balčiūnas