su pavasariu
24.03.2011 @ 16:09
Siūlau šalinti
Malonu, kad prisiminėme "apgailėtiną" ikimokyklinio ugdymo mokytojų (ne pedagogų) dalią, nepelnytą nepripažinimą bei nepakankamą šios profesijos vertinimą. Svarbiausia - vaikų gerovė, po to tėvelių lūkesčiai, o galiausiai - auklėtoja ir jos poreikiai. Džiugu, kad numatyta parengti vaikų pasiekimo aprašą, bei plėsti šio internetinio portalo turinį. Jame, manyčiau, be naudingos ir profesionalios teorinės medžiagos, straipsnių, tyrimų, skelbimų ir kit. trūksta auklėtojom konkrečios metodinės pagalbos: vaizdinės medžiagos, žaidimų, dainelių, literatūros kūrinėlių, įvairių užduotėlių skirtų vaikų lavinimui, žaidimams pagal sezoną ar temas, problemas. Toks skyrius padėtų pasiruošti veikloms. Galėtų būti konkrečių pavyzdėlių įvairiems dailės darbeliams ir pan.
O dabar klausimas profesionalams: Strategijoje numatyta -
Gerinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų psichologines ir socialines darbo sąlygas optimizuojant darbo krūvį, skatinant jų bendravimą ir profesinį bendradarbiavimą, užtikrinant informacijos prieinamumą
ir sklaidą. Jei dirbi ikimokyklinėje įstaigoje 20 m., turi magistro išsilavinimą, metodininko kvalifikaciją, didelį vežimą praktinės patirties, tai belieka tik optimizuotas darbo krūvis? O kur išgaruoja finansinė paskata? Jos verti tik jauni specialistai? Programoje numatytas laipsniškas koficientų didinimas, tik lėšų tam nenumatyta... Būsim dėkingi, jei kas paaiškins.