Priešmokyklinio pedagogė
11.08.2016 @ 22:12
Siūlau šalinti
2. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS, 2016 m. liepos 22 d. Man tokie mokslo metai neaiškūs. ? Mokslo metai būna iki birželio 1. ?