Atsiųsti knygą (pdf 2,26 MB)
Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas remiantis politinėmis strateginėmis nuostatomis, į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių vadybos teorijomis, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo faktais bei subjektyviomis paslaugų gavėjų ir teikėjų nuomonėmis ir patirtimis.
 
Tyrimo tikslas: remiantis teorinėmis į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių vadybos koncepcijomis, esminiais politiniais dokumentais ir įvertinus surinktus empirinius duomenis, atlikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės Lietuvoje būklės analizę ir projektuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčių kryptingumą.
 
Tyrimo medžiagą rasite čia:
http://www.upc.smm.lt/projektai/pletra/rezultatai.php