Lipdymas iš plastilino teikia daug galimybių ugdyti vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, mąstymą, kantrybę, lavina rankų judesius. Kartu tai specialių gebėjimų nereikalaujanti veikla. Kiekvienas vaikas gali būti kūrėjas, menininkas. O jei suaugusieji pamokys, padrąsins, padės, lipdymas gali tapti mėgstamu užsiėmimu. Šiame leidinyje pateikta daug lipdinių pavyzdžių, o darbo eiga ne tik aprašyta, bet ir pavaizduota. Tai leidžia vaikams lipdyti savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos. Be to, šią integruojamojo pobūdžio medžiagą galima naudoti per pamokas, sieti su įvairiais mokymo dalykais - lietuvių kalba, pasaulio pažinimu, matematika ir kt. Visiems mažiausiems skulptoriams autorė linki malonių akimirkų ir kūrybos džiaugsmo.