Kalėdų šventės vaikai laukia ištisus metus, todėl norėtųsi kad tai būtų šventė vaikams, o ne vaikučių pasirodymas tėveliams. Kasmet ieškome kuo  įdomesnių šventės organizavimo būdų. Keletą metų iš eilės kvietėme aktorius profesionalus, bet įsitikinome, kad dažniausiai šventės blankios, dirbama ne taip nuoširdžiai kaip norėtųsi. Tad šiemet mes, darželio pedagogės, įsiklausiusios į vaikų , jų tėvelių norus, pageidavimus, lūkesčius bei norėdamos išreikšti dėkingumą grupių tėveliams už nuoširdžią pagalbą, gražinant mūsų darželį, sugalvojome visus pakviesti į Kalėdinę pasaką „ Snieguolė ir septyni Nykštukai“.
Skambant muzikai vaikai sueina į salę, kur jau susėdę jų tėveliai. Pasakotojas pakviečia visus keliauti į pasaką. 
 
Pirmiausiai pasirodo karalienė mananti, kad yra pasaulyje gražiausia, bet sužinojusi, kad už ją gražesnė jos podukra Snieguolė, išveja ją iš rūmų.
 
 
Tuomet į savo namelį po darbo grįžta  Nykštukai: Gudrutis, Žvaigždutis, Linksmutis, Niurzgutis, Drovutis, Čiaudutis ir Kvailutis. Jie visiems  prisistato, o po to kaip ir vaikai išdykauja...
Nykštukams nesiseka užmigti, todėl pasakotojas paprašo vaikų pagelbėti, padainuoti jiems  lopšinę.
Ryte keltis Nykštukai nenori, jiems vėl padeda vaikai ir jų tėveliai parodę kaip reikia mankštintis.
Nykštukai išskuba darban. Tuo tarpu į jų namelį užklysta Snieguolė. Vaikai pasako, kad čia gyvena Nykštukai. Snieguolė randa nepaklotas jų loveles, jas sutvarko, pažaidžia su vaikais ir pavargusi užsnūsta Nykštuko lovelėje.
 Parėję Nykštukai randa Snieguolę, su ja susipažįsta, priima ją gyventi į savo namelius. Tada visi kartu su vaikučiais pažaidžia linksmą žaidimą.
 Sekančią dieną, vėl Nykštukams išskubėjus darban, ateina ragana. Ji padovanoja Snieguolei užburtą obuolį.
 Snieguolė paragavusi obuolio užmiega ir niekas nežino kaip ją prikelti. Tada pasakotojas vėl prašo vaikų pagalbos. Vaikai kviečia raganą ir prašo pažadinti Snieguolę. Ragana sutinka, bet tik tuomet kai vaikai ir jų tėveliai atliks užduotis.
Kai visos užduotys atliktos ragana vėl tampa karaliene ir įvykdo savo pažadą – pažadina Snieguolę. Karalienė dėkoja vaikams, kad jų dėka tapo geresne, o Snieguolė, kad ją pažadino. Jos pakviečia vaikus kartu pašokti, skambant svajingai muzikai.
  
O tada Nykštukai atveda Kalėdų Senelį.
Kalėdinė pasaka vaikus įtraukė ir nepaleido iki paskutinės minutės. Vaikai buvo aktyvūs pasakos dalyviai, tai atsispindėjo jų akyse, emocijos liejosi per kraštus.
  
Sulaukėme teigiamo tėvelių vertinimo. Jų nuoširdus džiaugsmas pedagogams buvo didžiausia padėka už įdėtas pastangas norint sukurti Kalėdinę šventę visai darželio bendruomenei.
Mes, pedagogės, džiaugiamės, kad šventė pavyko, kad ji suteikė gerų emocijų ne tik žiūrovams, bet ir mums pačioms. Šis renginys padėjo atskleisti kolektyvo kūrybinius ir aktorinius gabumus.
 
Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogės