Šioje knygoje meistriškai suderinti dabartiniai švietimo reikalavimai, susiję su ugdymo rezultatais bei jų vertinimu, ir žinios apie žaidimo reikšmę vaikų raidai. Vaikų veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti suvokiama kaip vientisas procesas, kai tenkinant įgimtus vaikų poreikius kartu nepamirštama integruoti ugdymo(si) turinį ir ugdyti vaikų įgūdžius. Šiame leidinyje pateikta ugdymo programa gali naudotis ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, siekiantys sklandžios 3–5 metų vaikų raidos ir norintys, kad vaikai augtų motyvuoti, jautrūs, pasitikintys savimi ir patiriantys sėkmę.

Jos ypatumai: