Panevėžio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ adventinį laikotarpį vaikai praleidžia žaisdami tradicinius advento ratelius ir žaidimus, darydami įvairius žaisliukus kalėdinei eglutei. Ne tik vaikai gyveno advento nuotaikomis, bet ir tėveliai buvo pakviesti į adventinį pavakarojimą, kurio metu mokėsi daryti kalėdinius papuošimus, išmoko kalėdinių giesmelių, žaidimų ir ratelių, prisiminė savo senelių pasakotas adventinio laikotarpio istorijas, papročius ir tradicijas.
Kalėdinę eglutę puošia vaikai, auklėtojos ir tėvai savo pačių pagamintais popieriniais žaisliukais. Tai graži mūsų darželio tradicija, kuri skatina glaudų vaikų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą.
Įtraukdami tėvus į kalėdinės eglutės puošimo ritualą, tikime, kad padėsime išlaikyti liaudiškas tradicijas šeimose.