Kėdainių rajono Krakių darželio pedagogių komanda šįmet kalėdinius vaidinimus nutarė rengti koncentrais po dvi vaikų grupes. Jauniausiųjų („Gėlyčių“ ir „Koriukų“) grupių auklėtojos – Diana Šepetienė, Daiva Meškuotienė, Jolanta Šedovienė, Kristina Sinkevičienė ir logopedė Daiva Grudzinskienė - su vaikais improvizavo tema „Kalėdos miške“. Komanda pasigamino dekoracijas miškui ir traukinio garvežį (iš kartoninių dėžių), pasirengė Girinio, Lapės, Kiškio, Meškos ir Vilko rūbus, o tėvelius paprašė aprengti vaikučius miško gyventojais (pagal vaikų norus, savo galimybes, turimas kaukes). Komanda sugalvojo ir suderino improvizacijos eigą ir, įsiklausydama į vaikų reakcijas, emocijas, davė valią savo išmonei.
 
Pateikiame trumpą improvizacijos eigos planelį:
Kalėdas atšvęsti ir su Kalėdų seneliu susitikti reikia miške. Kad visi sutilptų, nutaria važiuoti ten traukinuku. Garvežį vairo imasi pats Girinis, o vaikai sukimba paskui jį:
Tru tū tū, tru tū tū
Rieda traukinys.
Tru tū tū, tru tū tū,
O jame žvėrių būrys.
Čiuku čiuku už langučių
Žvalgos daug mažų akučių. ( paskui: daug mažų lapučių, ...kiškučių,... meškučių,...vilkučių)
 
Informaciją parengė  M.Šepetienė