Veržiamės vis pirmyn, tolyn,  kartais nepastebėdami mus supančios erdvės. Šiandien stabtelėsime ir suprasime, kad mūsų protėvių išmintis gyva ir keliauja iš kartos į kartą.
 
Jau daugelį metų Šiaulių rajono  Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė“ vykdo projektą „Pažinimo takeliais po gimtinę“.  Projekto sumanytojos auklėtoja Valerija Aleksandravičienė, ir projekto koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Liuda Miknienė.
 
Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio - darželio „Eglutė" bendruomenė drauge su socialiniais partneriais, Kuršėnų miesto kultūros centru, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centru, Kuršėnų parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir kt. keliauja mažais žingsneliais ne tik po vaikystės šalį bet  susipažįsta su tradicijomis ir kalendorinėmis šventėmis bei mūsų regione vykstančiais renginiais.
 
Vienas iš jų - tai „Adventinis kelias“, kurio metu laukiame pačios gražiausios metų šventės Šv. Kalėdų.
 
Baltaskarės žiemos išdabintais takeliais žengia advento žvakelės, kur jos sustos, kas jas įsileis? Kam jos paskleis paslaptingą istoriją apie šį laukimo metą?
 
Tylų vakarą advento žvakelės suliepsnojo Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, kurios sukvietė ne tik ugdytinius ir jų tėvelius. Žvakelių šviesos mirgėjimą išvydo ir Šiaulių rajono vicemerė Ingrida Venciuvienė, Kuršėnų parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas bei Kuršėnų miesto pagyvenusių žmonių ansamblis „Nesenstantys širdimi“, vad. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų vedėjos Birutės Poškienės ir  vaikams jau gerai pažįstamos literatės, kurios vėl atskubėjo su pačiais naujausiais kūrinėliais skirtais vaikams...
 
Jau tapo tradicija, kad adventiniu laikotarpiu mažuosius ugdytinius supažindiname ne tik su artėjančia Šv. Kalėdų švente, bet ir papročiais, tradicijomis. Šį kartą lopšelio-darželio „Eglutė“ mažiausieji „Ežiukų“ ir priešmokyklinių „Kodėlčiukų“ ir „Smalsučių“ grupių  ugdytiniai, jų mokytojos Rasa Abišalaitė, Virgilija Buišienė, Virginija Perminienė, Larisa Šidlauskienė, Alytė Petrulionienė galėjo stebėti trijų kartų atstovus viename būryje.
 
 
 
Daug džiugių akimirkų mažieji patyrė ne tik sėdėdami prie „laužo“ ir žvelgdami, kaip vyresniųjų draugų rankelėse sumirga mažos liepsnelės, bet ir  stebėdami ansamblio „Nesenstantys širdimi“ aprangą,  kadangi į šventę svečiai atėjo pasipuošę tautiniais rūbais. Taigi suspindėjo mūsų tautos sakralumas, šventiškumas - vaikai ir senoliai pasipuošę tautiniais rūbais. Mažieji turėjo galimybę išgirsti jiems nė karto negirdėtų dainų, kurios skirtos advento laikotarpiui, drauge pasisukti bendrame ratelyje, dalyvauti adventinių burtų pasaulyje, kuriuos pristatė svečiai.
 
 
 
Svečiams padedant, vaikai sukūrė nuostabią adventinių žvakių karalystę, kur žibėjo gerumo liepsnelės, uždegtos nuo lopšelio - darželio aukuro. Vakaro pradžioje direktorė Onutė Gužauskienė ir jos pavaduotoja ugdymui Liuda Miknienė uždegė Adventinio vainiko žvakeles, o jų liepsnelės nuskriejo ir į lopšelio-darželio „Gerumo aukurą“.  
 
Advento  kelyje susitiko visos keturios advento vainiko žvakelės:  Pranašų, kurią įžiebė Kuršėnų parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas, o vaikučiai drauge su svečiais iš klubo „Nesenstantys širdimi“ uždegė septynias mažas liepsneles, simbolizuojančias septynias savaitės dienas. Betliejaus žvakelę  įžiebė Šiaulių rajono vicemerė Ingrida Venciuvienė, kuri jau ne pirmą kartą dalyvauja lopšelio-darželio organizuojamose šventėse, drauge vicemerė su mažaisiais lopšelio-darželio ugdytiniais įžiebė ir septynias mažytes liepsneles, kurios mirgėjo ir džiaugėsi, kad gali dovanoti gėrį ir šilumą ne tik mažiesiems, bet ir suaugusiems.
 
Paslaptingu takeliu skambant Lietuvių liaudies dainelei „Saulele motule“ įnešama trečioji - Piemenėlių – žvakelė, ją įžiebia Kuršėnų parapijos klebonas Saulius Paliūnas, o mažiesiems keliauti laike padeda viešnios atvykusios iš literatų klubo „Atgaiva“, kuriam vadovauja šio darželio auklėtoja Valerija Aleksandravičienė.  Mažieji drauge su literatėmis uždegė ir septynias mažytes liepsneles, kurios dar pakvies visus suklusti, pažvelgti į tą prasmingą baltu perlu užklotą takelį, kuris veda į Betliejaus tvartelį...
 
Suskambo rami, nuoširdi vaikų balseliais sklindanti Angelėlių giesmelė, o jos metu įžiebta paskutinė – Angelų - žvakelė, kurią įžiebė lopšelio-darželio tarybos atstovė, tarybos pirmininkės pavaduotoja Sonata Daukintienė, o mažųjų tėveliai uždegė septynias angelėlių žvakeles, kurios šviečia ir saugo jų atžalas.
 
Galiausiai visi sustoja į bendrą draugystės ratelį. Smuiko griežiamos melodijos pynėje pinamas iš amžinai žaliuojančių eglės šakelių advento vainikas, kuris apjuosė visas mirgančias advento žvakeles. Vaikai galėjo stebėti, kaip senoliai, tėveliai ir vaikai gyvu vainiku apjuosė žvakių karalystę, kurioje susipynė visų kartų širdys, svajonės ir padėkos žodžiai už gražią ir saugią mūsų  vaikystę.
 
Vaikų ir suaugusiųjų rankose sumirgėjo ne tik advento žvakelės, bet ir nuostabūs atvirukai, klebono dovanotos spalvotos plotkelės, kurias Šv. Kūčių vakarą laušime ir dalinsimės su savo artimaisiais.
 
Rami  advento vakaro giesmė išlydėjo visus nešti gerumu spindinčias advento žvakeles ne tik į savo namus, bet ir į visų žmonių širdis...
 
Valerija Aleksandravičienė,
Kuršėnų lopšelio-darželio auklėtoja