Tai gausiai iliustruotas piešinių testų interpretavimo vadovėlis. Pasiūlę žmogui nupiešti keletą piešinių, jūs galite nustatyti pagrindines jo psichologines ypatybes, santykį su įvairiomis gyvenimo sritimis: šeimos, seksualine, socialine ir kt. Piešinių testai – nepakeičiamas vaikų ir suaugusiųjų psichologinės diagnostikos būdas.
 
Tačiau norint sėkmingai atlikti psichologinę diagnostiką, nepakanka žinoti tik vienų ar kitų testo požymių reikšmes. Būtina išmanyti ir bendrą analizės logiką, leidžiančią tuos požymius nagrinėti atsižvelgiant į tai, kaip jie yra tarpusavyje susiję. Kitaip vietoj vientiso paveikslo mes gausime nesisteminį psichologinių ypatybių rinkinį.
 
Todėl kartu su autoriumi analizuodami piešinius, jūs pamažu išmoksite išskirti svarbiausius požymius, sieti juos tarpusavyje, daryti išvadas. Pagrindinę knygos dalį sudaro daugiau kaip 160 piešinių detali psichologinė analizė. Tam atrinkti tie piešiniai (iš kelių tūkstančių, sukauptų per 30 konsultavimo ir psichokorekcinio darbo metų), kuriuose ryškiausiai atsiskleidžia testiniams piešiniams būdingos ypatybės.