Atsiųsti knygą (jpg 797,05 kB)
Jums reikės:
Darbo eiga:
1.      Nuspalvinkite
2.      Kai išdžius iškirpkite
3.      Padarykite skylutę ir perverkite juostelę.