Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).
 
Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio "Vandens paslaptys" užduotis: 
Jie mokosi: 
Karpydami, spalvindami, piešdami, klijuodami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.