Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).
 
Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio "Sodo ir daržo gėrybės" užduotis: 
Jie mokosi:
Karpydami, spalvindami, klijuodami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.