Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).
 
Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio "Kuo ir kaip keliaujame" užduotis:
Jie mokosi:
Karpydami, spalvindami, klijuodami, piešdami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.