Ugdomųjų žaidimų serija „Ikimokyklinis ugdymas" parengta atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo programas ir skiriama vaikų socialinei, sveikatos saugojimo, pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms ugdyti.
 
Žaidimas „Augu ir keičiuosi" skiriamas 4–5 metų vaikams. Dėžutėje yra 5 kortelės, kuriose žmogus pavaizduotas įvairiais amžiaus tarpsniais; 20 kortelių, kuriose pavaizduoti tam tikrais amžiaus tarpsniais žmogui reikalingi daiktai; žaidimo aprašymas.
 
Žaisdamas vaikas:
-     tyrinėja žmogaus išvaizdą;
-     suvokia žmogaus amžiaus ir veiklos ryšį;
-     ugdosi gebėjimą grupuoti ir apibendrinti;
-     aptaria daiktų paskirtį;
-     kaupia socialinę patirtį;
-     plečia žodyną;
-     lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.
 
Žaidimas skatina vaiko ir suaugusiojo bendravimą ir savarankišką vaiko veiklą.