Plakatų rinkinys "Dailės raiška" skiriamas ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų meninei kompetencijai ugdyti.Rinkinį sudaro 10 plakatų.
 
Pateikiama penkiolikos dailės technikų pavyzdžių. Tai piešimas, tapymas, liejimas akvarele, lipdymas, lankstymas, karpymas, raižymas, aplikavimas, konstravimas, modeliavimas, spaudavimas, popieriaus plastika, žemės menas, žaidimas dailės reikmenimis, tapymas pirštais, delnais ir pėdomis. Vaikai supažindinami su dailės reikmenimis ir kūrybos procesu.
 
Plakatai rodomi per pamokas ir tinka ugdomajai aplinkai kurti. Jie gali nuolat kabėti vaikų veiklos kampeliuose.