Šis pratybų sąsiuvinis skiriamas būsimiems pirmokams — parengiamosios klasės mokiniams arba tiems, kurie šios klasės nelanko ir mokyklai rengiasi namie. Piešdamas šiame sąsiuvinyje, vaikas ne tik mokysis rašyti, bet ir kalbėti.