Pratybų sąsiuviniai "Mano raidės" skiriami 5–6 metų vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti.Sąsiuviniuose pateikiamos užduotys kalbos garsams ir raidėms pažinti, foneminei klausai, dėmesiui ir pastabumui bei rankos judesiams lavinti.
 
Vaikai, atlikdami užduotis: