Pratybų sąsiuviniai "Mano raidės" skiriami 5–6 metų vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Sąsiuviniuose pateikiamos užduotys kalbos garsams ir raidėms pažinti, foneminei klausai, dėmesiui ir pastabumui bei rankos judesiams lavinti.
 
Vaikai, atlikdami užduotis: