Plakatų rinkinys "Gyvename draugėje" skiriamas ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų socialinei kompetencijai ugdyti.
 
Plakatų temos: šeima, vaiko globa šeimoje, žmonės, kurie rūpinasi vaiku darželyje ir mokykloje, vaiko elgesys su bendraamžiais ir susugusiaisiais, vaikų grupės elgesio taisyklės, patarimai, kaip susitaikyti susipykus, ir kita.
 
Plakatai gali būti  rodomi per pamokas ir tinka ugdomajai aplinkai kurti. Jie gali nuolat kabėti vaikų veiklos kampeliuose.