Atsiųsti knygą (pdf 759,47 kB)
Rekomendacijose pristatomi penkiamečio / šešiamečio kalbos raidos ypatumai, primenami priešmokyklinio amžiaus vaikams keliami kalbos ugdymo tikslai ir uždaviniai, analizuojamas skaitymo ir rašymo santykis su kitomis vaiko kalbos raidos ir ugdymo sritimis, aptariama kalbinė aplinka, pristatomi efektyviausi priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodai, nagrinėjama, kaip padėti kiekvienam vaikui, svarstoma, kodėl ir kaip reikia vertinti vaikų kalbos pasiekimus, pateikiami konkretūs kalbos ugdymo pavyzdžiai.
 
Leidinį rengė: Regina Beinorienė, Vitalija Gražienė
Rengiant leidinį bendradarbiavo: Kauno „Vaikystės“ darželio pedagogės Rasa Dražbienė, Inga Kajokienė, Edita Martinkėnienė, Kristina Rimkevičienė, Edita Ževžikovienė, logopedė ir specialioji pedagogė Gintara Povilaitienė, psichologė Jūratė Lietuvnikienė.
Ekspertinius patarimus teikė: Laimutė Jankauskienė, Asta Rudienė, Rasa Šavareikaitė, Nadia Venskuvienė.
Ekspertavo: Violeta Jonynienė.
Savo mintis reiškė: Kauno „Vaikystės“ darželio šešiamečiai.
Dizainerė ir dailininkė Jurga Želvytė
Iliustratorius Martynas Vilimavičius