Atsiųsti knygą (pdf 11,07 MB)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Lietuvoje yra vykdomos ir lietuvių, ir tautinių mažumų kalbomis. Kad vaikai dar prieš lankydami mokyklą greta gimtosios kalbos turėtų galimybę mokytis ir lietuvių kalbos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta, kad vaikų darželiuose ar mokyklose, kuriose priešmokyklinis ugdymas vykdomas tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbai ugdyti skiriama ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę. Tėvų pageidavimu ikimokyklinio ugdymo programos dalis gali būti vykdoma lietuvių kalba.
 
Metodinė priemonė „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ skirta pedagogams, kurie 3–6 metų vaikus lietuvių kalbos moko įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdančiose tautinių mažumų kalba.