Atsiųsti knygą (pdf 897,05 kB)
Plakatas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai“ parengtas vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų“ aprašu.
 
Daugiau metodinių priemonių galite rasti tinklalapyje „Ugdymo sodas“.