Atsiųsti knygą (pdf 5,41 MB)
Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos.
 
Tėvų dalyvavimas vaikų kalbinio ugdymo procese yra itin svarbus – vaikai lengviau ir geriau išmoks lietuvių kalbos, jei tėvai jiems padės. Kviečiame tėvus nuolat bendrauti su darželio pedagogais ir tartis, kaip paskatinti vaikus domėtis lietuvių kalba ir ką daryti, kad lietuvių kalbos mokymasis būtų sėkmingas ir patrauklus.
 
Tikimės, kad čia pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Daugiau metodinių priemonių galite rasti tinklalapyje „Ugdymo sodas“.