Kaip žaisti?

„Supažindiname su raidėmis“.  Tikslas – sudominti vaiką raidėmis ir plėsti žodyną.
Vaikui parodome kortelę su paveikslėliu ir klausiame „ką matai?“. Pvz. Vaikas sako: arbūzas. Suaugusysis pakartoja, aiškiau ištardamas pirmąjį žodžio garsą. Pvz. aarbūzas. Vaikui pasakome, kad arbūzo raidė A ir parodome kortelę A be paveikslėlio.

„Eilutė“. Tikslas – lavinti regimąjį suvokimą, išmokyti atpažinti grafinį raidės vaizdą. 
Sudėlioti raides eilute (pradėti nuo trijų raidžių). Paprašyti vaiko, kad sudėtų tokia pačia seka.

„Surask tokią pačią“. Tikslas – lavinti regimąjį suvokimą, išmokyti atpažinti grafinį raidės vaizdą. 
Parodome vaikui raidę su paveikslėliu, o vaikas suranda tokią pačią be paveikslėlio.

„Išgirsk pirmą žodžio garsą". Tikslas – lavinti foneminę klausą.
Pradedame žaisti nuo lengvesnio varianto. Išdėliojame raides su paveikslėliais (bent 10 raidžių). Vaiko paprašome, kad įsiklausytų ir išgirstų pirmą žodžio garsą. Sakome „aarbūzas“. Vaikas parodo kortelę su raide ir paveikslėliu. Sunkesnis variantas: išdėliojame raides be paveikslėlio. Po to žaidimo seka ta pati, kaip lengvesnio varianto.

„Sugalvok“. Tikslas – lavinti foneminę klausą.  
Vaiko paprašome, kad sugalvotų žodžių, kurie prasideda nurodomu (padedame kortelę tik su raide, be paveikslėlio) garsu. 

„Sudėk“. Tikslas – lavinti foneminę klausą. Suaugęs pasako žodį, o vaiko paprašoma, kad pakartotų ir pasakytų iš eilės visus žodžio garsus bei sudėtų iš eilės raides. Pvz. Aš, Ola, Alė,upė, lova, 

Rinkinį sudaro 64 kortelės / 1,6 mm storio kartonas / 7cm diametras.
Daugiau informacijos: sumeilevaikams.mozello.lt