Dr. Saulius Zybartas, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius
Europos Komisijos gairės dėl pagrindinių ankstyvojo ugdymo kokybės kriterijų (pagal Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care)
 
Laura Peciukonytė, Viešosios politikos ir vadybos instituto analitikė  
Kokybiško ikimokyklinio ugdymo reikšmė vaikui ir pagrindiniai ikimokyklinio ugdymo iššūkiai Europos šalyse (Studija apie kokybiško ikimokyklinio ugdymo reikšmę mažinant vaikų ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos)
 
Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Kas padaryta, daroma ir numatoma daryti siekiant ankstyvojo ugdymo kokybės Lietuvoje
 
Ilona Grigaravičienė Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų erdvės ir įranga
 
Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Privalomojo priešmokyklinio ugdymo aktualijų aptarimas 
 
Irena Marcinkevičienė, Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja 
Įžvalgos apie edukacinę kelionę į Londoną ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo patirtį Kauno raj.
 
Plačiau apie konferenciją...