Vilniaus lietuvių namuose 2014 m. rugsėjo 29-30 d. vyko konferencija „Kaip užtikrinsime kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo permąstymas“ , skirta savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą. Konferencijoje buvo diskutuojama apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės užtikrinimą, inkliuzinį ugdymą, pasiekimų vertinimą, standartizuotus testus, reikalavimus mokytojų kvalifikacijai.
 
Dviejų dienų konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija ir Vilniaus lietuvių namai.
 
Pranešimai: