Dovilė STUMBRIENĖ
VšĮ "Saulužės vaikai"
 
Velykų šventė prasideda Verbų sekmadienį ir baigiasi po dviejų savaičių per Atvelykį arba vaikų Velykėles. Šis laikas susijęs su atgimimu, atsinaujinimu, tikėjimu. Didžioji savaitė iki Velykų skirta tvarkymuisi, šventės pasiruošimui (maisto, vandens, ugnies šventinimui), susitaikymui, atsiprašymui, nedidelių dovanų mylimiems žmonėms ruošimui.
 
Didysis penktadienis – kančios ir mirties diena, skirta tylai, susikaupimui, maldai. Tyli varpai, niekas nesilinksmina, supynės nesisupa. Sekmadienis – prisikėlimo, atgimimo šventė, mirtis nugalėta, gyvybė ir tikėjimas triumfuoja. 
 
Vaikai per Velykas supasi, ridena margučius, žaidžia smagius žaidimus, ieško paslėptų margučių ar dovanėlių.
 
Kaip „Saulužės vaikai“ ruošiasi šv. Velykoms?
  • Vaikai augina žalumynus, kurie simbolizuoja atgyjančią gyvybę, sugrįžtantį pavasarį ir džiaugsmą, nugalėjus šaltį ir sustingimą.
  • Kasdien nors po truputį tvarkosi, šluosto dulkes.
  • Kasdien mokosi ir žaidžia velykinius, pirštukinius žaidimus, deklamuoja skaičiuotes ir dainuoja daineles (išskyrus Didijį penktadienį).
  • Dažo kiaušinius ir kepa Velykų duonelę. Visa tai parsineša namo Didijį penktadienį kaip savo indėlį į šeimos Velykų šventę.
  • Sugrįžę po švenčių į darželį vaikai ridena margučius su kitais vaikais, supasi, dainuoja daineles ir žaidžia žaidimus.
Šviesių, linksmų ir viltingų Velykų!
sauluzesvaikai.ikimokyklinis.lt