„Žaliųjų akinių paslaptis“ – linksma istorija, kurioje pasakojama, kaip tinkamai tvarkyti ir rūšiuoti atliekas. Žynys Nakas, valdantis nedidelę karalystę, netyčia pakliūva į sąvartyną, kuriame prasideda jo bei naujų jo draugų nuotykiai. Spalvingoje knygelėje gausu užduočių, kurios moko rūšiuoti buityje susidarančias atliekas bei saugoti gamtą. Knygelėje be įdomaus pasakojimo, linksmų iliustracijų bei užduotėlių pateikiami ir linksmi eilėraštukai, kurie padeda vaikams įsiminti, kur ir į kokį konteinerį reikia mesti buitines atliekas.
 
Leidinyje nagrinėjant gamtosauginę temą stengiamasi ugdyti įvairius gebėjimus – knygelė sudaryta taip, kad padėtų aprėpti svarbiausias ugdymo sritis, ir, jas plėtojant, suteiktų vaikui svarbių žinių, ugdytų vertybines nuostatas. Ypač atsižvelgiama į šias pradinį ugdymą sudarančias sritis: socialinį ir gamtamokslinį ugdymą (vaizduojant vaikams įprastus daiktus mokoma pažinti ir tausoti gamtinę aplinką, suprasti gamtos–žmogaus–miesto erdvės ryšį), matematinį ugdymą (lavinami gebėjimai skaičiuoti, loginis mąstymas), meninį ugdymą (tobulinamas spalvų ir formų suvokimas: per meną vaikai įtraukiami į mokymosi procesą), kalbinį ugdymą (lavinami teksto suvokimo gebėjimai, plėtojama kultūrinė patirtis). Ugdomos vertybinės nuostatos (pilietinis sąmoningumas, kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, atsakomybė už savo elgesį).
 
Knygelė skirta vyresniems ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams. Ją įsigyti rekomenduoja Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija. 
 
 
Daugiau informacijos apie knygelę galima rasti http://www.pscentras.lt/lt/leidiniai