Kompiuterinė ugdymo(si) priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo amžiaus ugdytiniams.
 
Vaikai gali susipžinti su raidėmis atrasti ir maloniai nustebti, kad nuosekliai jungiant raides, galima sudaryti žodį, jį perskaityti, užrašyti bei suskaičiuoti, kiek garsų ir raidžių juos sudaro.
Atliekant užduotis, galima:
Tokiu būdu mažieji gali ugdyti(s) žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Vaikams suteiks džiaugsmo ir tai, kad rašant žodį didžiosiomis raidėmis jis apačioje „pats užsirašo“ dar ir mažosiomis. Dirbdami su priemone,  vaikai gali rinkti raides klaviatūroje, jas žymėti ekrane esančiame raidyne arba nuvesti į pažymėtą žodyje vietą.
 
Nuosekliai atliekdamit užduotis, vaikai susipažįsta su raidėmis, įsidėmi jų formą, mažųjų ir didžiųjų raidžių skirtumus bei panašumus. Priemonė padeda susipažinti su kalbos garsais, skatina domėjimąsi raidėmis ir skaitymu, plečia žodyną, ugdo dėmesį, plėtoja pažinimo bei komunikavimo gebėjimus.
 
Dirbdami su RAIDYNĖLIU, udgdytiniai užduotis gali atlikti savarankiškai ar padedami ugdytojų. Priemonę galima naudoti interaktyvioje lentoje.
 
Priemonė įtraukta į SPPC rekomenduojamų leidinių katalogą.