Garsų tarimo, kalbėjimo ir kalbos trūkumai neigiamai veikia vaiko asmenybės raidą, jo elgesį, kartais net nukenčia vaikų bendravimo kokybė. Nepaprastai svarbu, jog kalbėjimo, kalbos ir rašymo sutrikimus ugdytojai kuo anksčiau pastebėtų ir padėtų juos pašalinti.
 
Ugdymo priemonės tikslas – priebalsio R įtvirtinimas, automatizavimas bei garsų R–L diferenciacija.
 
Uždaviniai:
Knyga  SPPC rekomenduojamų priemonių kataloge.