TURINYS
 
ĮVADAS
AUGU IR KALBU
VAIKO KALBA. Tretieji metai
ŽAIDŽIU IR KALBU
(2.2.) Rišlioji kalba. Žaidimas „Papasakokim Saulutei"
(3.1.) Daiktai. Žaidimas „Išdykęs Šuniukas Ukas"
(3.2) Apibendrinantys žodžiai. Žaidimas „Parduotuvių vitrinos"
(3.3) Veiksmai. Žaidimas „Namuose"
(3.3) Veiksmai. Žaidimas „Prie jūros"
(3.4, 4.3, 4.4) Daiktai. Požymiai. Žaidimas „Gudrutis Katinėlis"
(4.1) KAS? Žaidimas „Kas lentynose?"
(4.1) KO? Žaidimas „Ko norėtum?"
(4.1) KAM? Žaidimas „Kam davė?"
(4.1) KĄ? Žaidimas „Ką sapnuoja Lukas?"
(4.1) KUO? Žaidimas „Kuo žaidžia Meškiukai Kukai?"
(4.1) KUR? Žaidimas „Kur slepiasi Pelytės?"
(4.2) Prielinksniai. Žaidimas „Spalvoti kamuoliai"
(4.4) Žodžių vartojimas ir derinimas sakiniuose. Žaidimas „Lapės gimtadienis"
(4.5) Atsakymai į klausimus. KĄ  VEIKIA? KĄ VEIKĖ? KĄ VEIKS?
Žaidimas „Kas ką veikia?"
(5.2, 5.3) Girdimasis suvokimas. Žaidimas „Papūga Ūga mokosi... kalbėti"
(6.5) Kalbos supratimas. Žaidimas „Pelytės Pilkės kelionė"
(6.5) Kalbos supratimas.  Žaidimas „Pelytės kelionė"
(7.3) Žodžių tarimas. Žaidimas „Nykštukas piešia"
(7.3) Žodžių tarimas. Žaidimas „Padėsiu Nykštukui piešti"
PATARIMAI „Ką galime nuveikti drauge?"
TURINYS
LITERATŪRA
1 priedas
2 priedas