Lietuvos švietimo politika, spartūs edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje keičia vaikų darželio veiklos sampratą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško, orientuoto į nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje ikimokyklinio ugdymo pedagogo.

Išsakyti iššūkiai paskatino šios knygos autorių pažvelgti į vaikų ugdymą darželyje iš mokslininko ir pedagogo praktiko perspektyvos, atskleidžiant kaitos proceso vyksmą.
Tai teorinė, praktinė studija, skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kompetencijų tobulinimo kursų dalyviams. Knygoje nagrinėjami edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje, pabrėžiamos pedagogo didaktinės kompetencijos, pedagoginio ugdymo darželyje svarba. Leidinio tikslas – apžvelgti ugdymo darželyje dabartį, nubrėžti ateities perspektyvą ugdant pedagogo profesinio darbo praktinius įgūdžius, modeliuojant veiksmingą vaikų ugdymą darželyje.