Metodinė priemonė skirta logopedams, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams.
Leidinys skirtas vaikams, turintiems (ar turėjusiems) garsų tarimo ir kitų kalbos raidos ypatumų, taip pat ir taisyklingai garsus tariantiems, aiškiai kalbantiems, tačiau besidomintiems lietuvių kalbos garsais ir raidėmis.
 
Metodinė priemonė gali būti naudinga ir tėvams, kuriems aktualūs vaiko kalbos ugdymo ypatumai ir pasirengimas mokyklai.
 
Tikslingas kalbos sutrikimų šalinimas užkerta kelią galimiems skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumams. Metodinė priemonė „Noriu aiškiai kalbėti" skiriama vaikams, turintiems ar turėjusiems garsų tarimo trūkumų, taip pat aiškiai kalbantiems, tačiau besidomintiems lietuvių kalbos garsais ir raidėmis.
 
Leidinio tikslas - pateikti neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo, garsų tarimo mokymo, įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, lavinimo užduotis 5-7 metų vaikams.
 
Akcentuojamas dėmesys žaidimams, nes žaisdamas vaikas pažįsta aplinką, priima informaciją ir taiko praktikoje. Šioje metodinėje priemonėje pateikiamos kalbos ugdymo užduotys ir idėjos žaidimams yra siejamos su lietuvių autorių kūryba, tautosaka, derinant pratimus smulkiajai motorikai ir kūno judesiams lavinti.
 
Leidinys siūlomas logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams. Jis gali būti naudingas ir tėvams, besidomintiems vaiko kalbos ugdymo ypatumais ir pasirengimu mokyklai.
 
Ši metodinė priemonė yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas pedagogas, atsižvelgdamas į vaiko kalbos raidos ypatumus, gali keisti pratybų nuoseklumą ir intensyvumą, kūrybiškai pritaikyti pasiūlytas idėjas.
 
Turinys