Visa Lietuva skaito vaikams - kas tai?
 
„Skaitykime vaikams 20 minučių per dieną. Kiekvieną dieną!"
 
Visa Lietuva skaito vaikams - tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – nuo 2011 m.), ilgalaikis projektas, skirtas visos Lietuvos žmonėms, besirūpinantiems mūsų šalies ateitimi. Iniciatyva yra įgyvendinama Lietuvai pasirašius tarptautinę deklaraciją „All of Europe reads to kids“.
 
Ši iniciatyva:
Kuo inciatyva nauja?
 
„Visa Lietuva skaito vaikams“ – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas; Iniciatyva skatina suaugusiuosius domėtis skaitymo balsu metodika, didaktika ir praktika. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepamainoma investicija į vaiko ateitį; Inciatyva siekia viešos diskusijos apie vertingų knygų skaitymą ir skaitymo balsu kultūros vietą šiuolaikinėje Lietuvoje.