Atsiųsti knygą (doc 48,50 kB)
KŪNAS, JUDĖJIMAS IR SVEIKATA
 
Jungiame poras ir sudėliojame paveikslėlį.
 
1 žaidimas: Sporto įrenginiai
2 žaidimas: Vaisiais ir daržovės
3 žaidimas: Kas ir kuriai kūno daliai priklauso?
4 žaidimas: Judantis žmogus
 
Kiekvienoje Hexatrix dėžutėje yra keturi žaidimai, siejami vienos iš šių temų:
  1. Gamta ir technika
  2. Kūnas, judėjimas ir sveikata
  3. Socialinė ir kultūrinė aplinka
Hexatrix yra stalo žaidimas, kurį žaisdami vaikai ieško pagal tematiką tinkamų kortelių porų arba kaip dėlionėje turi sujungti korteles. Bet kuriuo atveju pradedama nuo šešiakampės žaidimo detalės. Prie kiekvienos jos kraštinės galima pridėti po vieną trikampį. Teisingai jungiant, sudėliojamos visos 18 kortelių, jos išsidėsto aplink pagrindinę žaidimo detalę ir vėl sudaromas taisyklingas šešiakampis, tik gerokai didesnis. Hexatrix – tai  galimybė mokytis žaidžiant ir atrandant. Sudėtingesnės situacijos kortelėse skatins vaikus būti atidžius.
 
Žaidimo taisyklės 2 ir 4 žaidėjams
 
Šešiakampė žaidimo detalė padedama viduryje stalo. Trikampių kortelių spalva turi atitikti pagrindinės žaidimo plokštelės spalvą. 18 reikalingos spalvos vaizdais žemyn apverstų kortelių sumaišomos ir išdalijamos visiems žaidėjams po lygiai. Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Jis prie kurios nors šešiakampio kraštinės, jei randa, deda tinkamą kortelę. Jei tokios neturi, žaidimą tęsia kitas žaidėjas. Vienu kartu galima padėti po vieną kortelę. Žaidimas baigiamas, kai visos kortelės sudedamos į savo vietas, o žaidimo laukas tampa akivaizdus šešiakampis.
 
Žaidimo taisyklės 1 žaidėjui
 
Hexatrix puikiai tinka žaisti ir vienam vaikui. Pasirinktų trikampių kortelių spalva turi atitikti pagrindinės žaidimo detalės spalvą. Pirmiausia, prie kiekvienos iš šešių kraštinių vaikas prideda po tinkamą kortelę. Paskui, jungdamas vieną kortelę prie kitos, vaikas sudeda didįjį šešiakampį.