Atsiųsti knygą (pdf 6,13 MB)
Knygelėje yra 12 dainų ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams. Dainelės įvairios – linksmos, žaismingos, atspindinčios vaikų pasaulėžiūrą. Skirtos ugdyti ir lavinti įvairiems vaikų gebėjimams: artikuliacijai, dikcijai, harmoninei klausai, atminčiai. Taktų viršuje surašyti akordai. Vaikai, kurie pažįsta natas, galės akompanuoti sau ar kitiems pritardami pianinu ar gitara. Galima mokytis dainelių net nepažįstant natų (iš klausos), nes prie rinkinio pridėtos dvi kompaktinės plokštelės, kuriose įrašytos ne tik fonogramos (karaokės versija), bet ir dainos su balsu. Įdainavo Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos popgrupės "DO RE MI FA" dainorėliai.