Turinys:
 
Eina rudenėlis takučiu
 
Dainelės
Sveikas, rugsėji! A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Rudenėlį aš myliu. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Į mokyklą. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Sveikinimas mokytojams. A. D. Žiedelienės muzika ir eilės
Rudens girioj. A. D. Žiedelienės muzika, A. Slavicko eilės
Samanų batukai. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
 
Žaidimai
Grybs grybs. Lietuvių l. žaidimas
Šarka. Lietuvių l. žaidimas
Aviža prašė. Lietuvių l. ratelis
Zur zur malūnėlis. Lietuvių l. žaidimas
Genelis. Didaktinis žaidimas
Žirniukas ir pupytė. Lietuvių l. žaidimas
Vilkas ir ožiukas. Didaktinis žaidimas
Pakulinis maišas. Didaktinis žaidimas
Pas lokį šile. Didaktinis žaidimas
 
Žiemužė už lango
 
Dainelės
Šerkšnas. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Žiemos skara. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Žiemos paltas. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Šventė pas mus. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Kalėdų žvakutės. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Naujieji su laime. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Žiemos juokai. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
 
Žaidimai
Nykštukų šokis. A. D. Žiedelienės muzika
Didelė meška. Didaktinis žaidimas
Meškiukas ir voverytė. Didaktinis žaidimas
Kiškienė ir vilkas. Didaktinis žaidimas
Šarkelė šoka. Lietuvių l. žaidimas
Žvirbllis ir žvirbliukas. Didaktinis žaidimas
 
Pavasarėlis jau pas mus
 
Dainelės
Pavasarėlis jau pas mus. A. D. Žiedelienės muzika ir eilės
Saule, saulužėle. A. D. Žiedelienės muzika ir eilės
Velykos! A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Mamytė, motutė. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Močiutei. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Žemė motinėlė. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Nenoriu pamokų. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
 
Žaidimai
Jau pavasaris išaušo. Lietuvių l. ratelis
Ant stogo žvirblelis. Lietuvių l. ratelis
Pučia vėjas. Lietuvių l. ratelis
Tykiai ramiai. Lietuvių l. ratelis
Tu girela. Lietuvių l. žaidimas
Žalioj girioj. Lietuvių l. žaidimas
Didelis ir mažas paukščiukas. Didaktinis žaidimas
Varlytės. Didaktinis žaidimas
 
Vasarėlės džiaugsmai
 
Dainelės
Atostogos! A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Žydrais keliais. A. D. Žiedelienės muzika, A. Slavicko eilės
Saulutė. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Šunelis iš reklamos. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Saldumynai. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Vasarėlės džiaugsmai. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
Gražiausiu taku. A. D. Žiedelienės muzika, Z. Sadauskaitės eilės
 
Žaidimai
Radastėlės. Lietuvių l. ratelis
Bijūnas. Lietuvių l. ratelis
Bitelė. Lietuvių l. žaidimas
Upytėlė teka. Lietuvių l. žaidimas
Vilkas ir avelės. Didaktinis žaidimas
Sukas mūs ratukas. Didaktinis žaidimas
 
Ištrauka:
 
Pratarmė
 
Šiame leidinyje pateiktos dainelės ir žaidimai ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui.
Dainavimas – tai viena iš vaikų muzikinio ugdymo formų, ne tik žadinanti emocijas, bet ir daranti didelę įtaką bendram vaiko ugdymui, padedanti suprasti įvairius gamtos ir visuomenės reiškinius. Mokant dainavimo, formuojami elgesio kultūros, taisyklingos laikysenos įgūdžiai, ugdomas darbštumas, tvarkingumas, meilės artimiems žmonėms ir gamtai jausmai, kitos taurios savybės.
 
Leidinyje pateiktos dainelės yra nesudėtingos, emocingos, neilgos, atitinkančios vaiko amžių, jo sugebėjimus ir žinias.
Ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje su dainavimu glaudžiai siejasi šokis, žaidimai. Šokdami vaikai tobulina kūno laikyseną, lavina judesių koordinaciją, mokosi pajusti erdvę. Improvizuodami judesius, vaikai įgunda geriau jausti tempą, ritmą, charakterį, įpranta judėti darniai, sutartinai. Labai svarbūs yra lietuvių liaudies žaidimai, rateliai. Žaisdami tradicinius etninius žaidimus ir ratelius, vaikai susipažįsta su praeities papročiais, darbo įrankiais ir veiksmais, kalendorinėmis šventėmis. Ne mažesnę reikšmę vaiko muzikiniam ugdymui turi ir didaktiniai žaidimai – jie ne tik suteikia daug teigiamų emocijų, bet kartu ir moko, įtvirtina įvairius terminus ir sąvokas. Tai daugiausia siužetiniai, improvizaciniai vaidybiniai žaidimai – viena iš vaiko meninės saviraiškos formų.
 
Šioje knygelėje pateikti liaudies ir didaktiniai žaidimai yra populiarūs, žinomi. Manau, kad jauniesiems specialistams bus patogu juos turėti vienoje vietoje.
Beveik visų dainelių tekstų autorė – vaikų labai mylima poetė Zenė Sadauskaitė. Jos tekstai yra įdomūs, įvairūs, turiningi, prasmingi. Vaikai labai mėgsta dainuoti pagal poetės eiles parašytas daineles.
Ir dainelės, ir žaidimai yra suskirstyti pagal metų laikus ir nurodyta, kokio amžiaus vaikams jie skirti. Tačiau kiekvienas pedagogas gali tuos kūrinėlius naudoti, atsižvelgdamas į situaciją ir savo auklėtinių sugebėjimus.
 
Aleksandra Danutė Žiedelienė