Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Ugdymosi situacijų kūrimas dirbant pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“
 

Ugdymosi situacijų kūrimas dirbant pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“

2016-05-19
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Ugdymosi situacijų kūrimas dirbant pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“
Rasa GIRČIENĖ, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
Šie mokslo metai man pirmieji, kai vaikų ugdymą organizuoju naudodamasi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. Gilindamasi į šiame apraše išskirtas vaikų pasiekimų sritis įsitikinau, kad būtina tenkinti individualius vaiko poreikius, įsiklausyti į vaikų siūlomą žaidimų tematiką, kurti žaidybinę aplinką, sudaryti sąlygas kokybiškam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymuisi.
Įgyvendindama idėjas, veiklas organizuoju visai vaikų  grupei, vaikų grupelėms arba individualiai bendrauju su vaikais. Veikla visai vaikų grupei skirta sudominti vaikus, nuteikti aktyviai veiklai. Tai dažniausiai būna „Ryto rato“ metu. Veiklą visai grupei pradedu nuo gamtos reiškinių stebėjimo pro grupės langą. Turime pasigaminę orų kalendorių, kurio detales (saulę, debesis, lietaus lašus, sniegą) vaikai prisega segtukais prie virvutės ir pasako, koks lauke oras.
 
„Ryto rato“ metu vaikams pasiūlau įvairių žaidybinių situacijų. Situacija „Svečias“ skirta dėmesio sutelkimui, ugdymosi motyvacijai sužadinti – į grupę „atvyksta“ miško ar naminis gyvūnas, pasakos veikėjas, kuris padeda vaikams pasirinkti veiklą. Pavyzdžiui, į grupę „atskrido“ paukštelis. „Ryto rato“ metu aptariame paukštelio kūno sandarą, kuo jis minta, kur gyvena... Paukštelis pasiūlo surasti grupėje esančius jo draugus kitus paukštelius. Vaikai ieško paukštelių ir aptinka įvairias užduotis: nuspalvinti paukštelio paveikslėlį, sudėlioti loto, „paskaityti“ knygutę apie paukščius, pridėti paukšteliams sparnelius iš tikrų plunksnų ir pan.
 
Užduotis pateikiu keliais būdais:
  • įdedu į skirtingas dėžutes;
  • paslepiu įvairiose grupės vietose. 
Vaikų veikla grupelėse – tai pačių vaikų savitas pasiūlytos veiklos išplėtojimas. Vaikai patys išsirenka norimą veiklą, aš tik sudarau pasirinkimo situaciją. Suteikdama vaikams laisvę rinktis norimą veiklą pastebėjau, kad vaikai tampa aktyvesni, atviresni, pateikia įvairesnių klausimų, išsako savo pastebėjimus. Veiklą plėtojame ne tik grupėje, bet ir kitose grupės erdvėse: miegamajame, rūbinėje. Pavyzdžiui, vaikams labai patinka piešti akvarele rūbinėlėje.
 
Veiklų grupelėse metu lengviau pastebiu kiekvieną vaiką, su juo pabendrauju. Kiekvienam vaikui aktualu individualus bendravimas su suaugusiuoju, todėl labai svarbu, kad kiekvienas vaikas sulauktų asmeninio dėmesio.
 
Vaikų pasiekimai tobulėja ne tik tuomet, kai jie įsitraukia į pasiūlytą veiklą, bet ir tuomet, kai jie žaidžia, veikia tai, ką patys sugalvojo. Labai svarbi vaiko iniciatyva, spontaniškai kilusios veiklos, žaidimai. Taip ugdosi vaikų kūrybingumas, aktyvumas, noras bendrauti. Vaiko atsinešta knygutė, žaislas ar pasiūlytas žaidimas gali būti kokybiškos veiklos pagrindas. Pavyzdžiui, kalbantis apie paukštelius, vienas berniukas pradėjo pasakoti, kaip jis su mama išgelbėjo mažą paukštelį nuo katino, kokia gera jo mama, kaip jis ją myli, kad mama jį nešiojo pilvelyje ir pagimdė. O kas pagimdė paukštelį? Mes nupiešiame paukštelį ir piešinį padovanojame berniuko mamai.
 
Kokybišką vaikų ugdymąsi garantuoja tikslingo ir spontaniško vaikų ugdymo(si) dermė. Vaikų sumanymai man leidžia geriau suprasti, kuo domisi vaikai.
 
Numatytiems ugdymosi rezultatams pasiekti svarbi aplinka, kurioje ugdysis vaikai. Didelę įtaką kokybiškam ugdymuisi turi priemonių įvairovė: ne tik pagamintų gamyklose, bet ir pačių sukurtų. Vaikams patinka natūralios gamtinės medžiagos, tikri produktai. Vaizdinės priemonės padeda sudominti vaikus, lavina jų vaizduotę, mąstymą. Priemonės padedu taip, kad vaikas atkreiptų į jas dėmesį, kad jos skatintų vaiką veikti.
 
Savo darbe stengiuosi laikytis trijų principų:
  • gerbti vaikų svarbiausiąjį darbą – žaidimą, juk tik žaisdami vaikai įgyja visus gebėjimus.
  • suteikti vaikams laisvę rinktis norimą veiklą.
  • tenkinti individualius vaiko ugdymosi poreikius. 
O svarbiausi kokybiško vaikų ugdymosi kriterijai yra gera vaikų savijauta ir pagal kiekvieno vaiko galimybes daroma pažanga.
 
 
Šaltiniai:
  1. Dodge, D. T., Colker, L. J., & Heroman, C. (2007). Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Vilnius: Presvika.
  2. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (2015). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
  3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2014). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.