Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogės patirtimi dalijosi Lenkijoje
 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogės patirtimi dalijosi Lenkijoje

2017-03-14
Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogės patirtimi dalijosi Lenkijoje
Danutė RAUDIENĖ
Telšių lopšelis-darželis „Berželis“
Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ (angl. „Walking to a more sustainable attitude“), kurio metu ugdome mokinių atsakingą požiūrį į gamtos išteklių naudojimą, skatiname prisidėti prie gamtos išsaugojimo bei darnaus požiūrio į žemę.
Projekte dalyvaujančių įstaigų mokiniai pagal amžių suskirstyti į keturias grupes. Mūsų lopšelis-darželis vykdo veiklas su 3–5 metų ir 6–7 metų vaikais. Pirmiausia ugdytiniai buvo skatinami taupiai naudoti popierių, kad po darbelių užsiėmimų liktų kuo mažiau atliekų. Atliekas kaupėme visą mėnesį, o pabaigoje svėrėme, skaičiavome, kiek atliekų tenka vienam vaikui, pildėme grafiką. Visos šalys partnerės siuntė grafikus projekto koordinatorei – Katalonijai, kur mokiniai, padedami mokytojų, analizavo duomenis, pateikė išvadas, klausė partnerių, kaip šie ketina mažinti atliekų kiekį. Visos išvados ir pasiūlymai skelbiami projekto partneriams. Ši veikla vykdoma visus mokslo metus.
 
Per projekto užsiėmimus ugdytiniai skatinami naudoti atliekas ir prikelti jas naujam gyvenimui. Vaikai jau kūrė indelius, dėžutes iš antrinių žaliavų, kurie gali būti naudojami įvairiems daiktams, darbeliams, priemonėms susidėti. Per kitus mėnesius iš antrinių žaliavų bus kuriami stalo, matematiniai žaidimai, muzikos instrumentai.
 
Vaikai lankėsi miesto erdvėse, stebėjo ir rinko šiukšles. Atliko tyrimą mieste ir aiškinosi, kaip vietos gyventojai naudoja gamtos išteklius, rinko informaciją apie gamtos išteklių naudojimą šeimų ūkiuose, šiukšlių rūšiavimą. Sukurtas filmukas su vaikų pasisakymais apie taupų išteklių naudojimą. Įdomu, kad tuo pačiu metu tos pačios veiklos atliekamos visose projekto partnerių šalyse, tai yra Katalonijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje.
 
Vasario 21–25 dienomis įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas Krokuvos mokykloje („Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nr 98“), kuriame aptarėme pirmojo pusmečio darbus, numatėme gaires tolimesnei veiklai. Lietuvai atstovavome kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Regina Klemoviene. Į susitikimą Katalonijos ir Rumunijos partnerės atsivežė savo mokinius, kuriuos stotyje pasitiko lenkų šeimos ir vaikai išvyko į jas gyventi.
 
Per susitikimą lankėmės klasėse, susipažinome su mokiniais, mokytojais, stebėjome liaudies šokius, dainas, tradicinį spektakliuką apie drakoną. Atvykę mokiniai susipažino su savo bendraamžiais, jų šeimomis, dalyvavo ekskursijose, bandymų užsiėmime apie vandenį, kur buvo padaryta išvada, kad žmogaus organizmui sveikiausias vanduo yra iš krano. Susitikimo metu mokiniai nuostabiame Krokuvos mieste vykdė apklausą (mūsų įstaigos vaikai ją atliko gimtajame mieste) apie šeimų ūkių gamtinių išteklių panaudojimą. Šią veiklą filmavo, sukūrė filmą, padarė išvadas.
 
Aplankytoje Lenkijos mokykloje mokosi 750 mokinių. Ji sudaryta iš pradinės mokyklos ir gimnazijos. Pradinė mokykla apima pirmas–septintas klases. Pirmus trejus metus pradinėje mokykloje klasę moko vienas mokytojas, likusius keturis metus – dalykų mokytojai. Dar trejus metus čia mokoma gimnazijos dalykų. Didžiulis dėmesys skiriamas kalbų, tokių kaip anglų, ispanų, mokymui. Per kalbos pamokas mokiniai dirba nedidelėmis grupelėmis (apie 9 mokinius). Pradinėse klasėse yra iki 25 mokinių, vyresnėse – iki 30.  Mokiniai, baigę gimnaziją, laiko egzaminus. Apie 20 proc. mokyklos mokinių turi individualių ugdymosi poreikių. Jiems skiriamas ypatingas, neretai – individualus ugdymas.