Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ patirtis pristatyta Ispanijoje
 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ patirtis pristatyta Ispanijoje

2016-12-08
Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ patirtis pristatyta Ispanijoje
Irena DAUBARIENĖ
Telšių lopšelis-darželis „Berželis“
Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. startavo įgyvendindama tarptautinės programos Erasmus+ projektą „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“, kuris truks iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Šio projekto esmė – kokybinis žinių gilinimas, nagrinėjant antrinių žaliavų panaudojimą, išteklių vartojimą mokykloje ir namuose, stiprinant ekologinę, darnaus požiūrio į mus supantį pasaulį savivoką, taip prisidedant prie aplinkos išsaugojimo. Antrinių išteklių turinys, kūrybiškas jų panaudojimas įtrauktas į visų projektą įgyvendinančių partnerių ugdymo programas. Įgyvendinant projekto veiklas nuosekliai bus stiprinami IT priemonių naudojimo ir anglų kalbos įgūdžiai. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos (kurie yra ir projekto koordinatoriai), Lenkijos, Rumunijos.
 
Per keletą projekto veiklos mėnesių nuveikti pirmieji svarbūs darbai: visų partnerių šalių mokyklos parengė pristatymus apie konkrečias jose besiugdančių vaikų grupes ir / ar klases, kūrė vaizdo pristatymus apie įstaigas, miestą, šalį; rinko, rūšiavo, svėrė rastas šiukšles įstaigos teritorijoje, parke ir miške, o 2016 m. lapkričio 15–19 d. visų partnerių atstovai susitiko Katalonijoje, Josep Masclans pradinėje mokykloje. Jame visų šalių atstovai pristatė ugdymo(-si) sistemas, įstaigų gerąją patirtį, tarėsi dėl tolesnių projekto įgyvendinimo žingsnių.
 
Iš Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pirmajame partnerių susitikime dalyvavau aš, lopšelio-darželio direktorė, ir projekto koordinatorė auklėtoja Danutė Raudienė, turinti solidžią tarptautinių projektų eTwinning, Comenius, o dabar ir Erasmus+, įgyvendinimo patirtį. Aptariant veiklas ir pristatant partneriams Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ patirtį, kolegos iš kitų šalių teiravosi apie turtingas ir kūrybiškai įrengtas mūsų įstaigos ugdymo(-si) erdves, domėjosi originaliais vaikų darbeliais iš antrinių žaliavų. Mes susipažinome su Katalonijos pradinės mokyklos ugdymo specifika, bendradarbiavimo su tėvais ypatumais, sužinojome, kad mokyklą pradeda lankyti vaikai nuo 3 metų, kas savaitę jiems be kitų užsiėmimų vyksta 20 minučių IKT pamokėlės, kurių metu vaikai žiūri filmukus, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Mokymas vyksta katalonų kalba, o nuo 6 metų mokiniai mokomi ispanų ir anglų kalbų. Įdomu tai, kad nuo 12.30 iki 14.30 val. mokykloje vyksta ilgoji pietų pertrauka, kurios metu tėveliai pasiima vaikus į namus, o grįžus po pietų tęsiamas ugdymo procesas. Apskritai visą viešnagės minėtoje mokykloje laiką stebėjome glaudų bendruomenės komunikavimą.
 
Grįžusios į Lietuvą įgyta patirtimi pasidalijome su savo įstaigos, rajono pedagogų bendruomenėmis, Telšių rajono savivaldybės atstovais. Apibendrindamos galime tik pridėti, kad šiame laikmetyje vis labiau plėtojamas tarptautinis projektinis bendradarbiavimas leidžia ne tik susipažinti su įvairių šalių švietimo sistemų ypatumais, praplėsti tarpkultūrinę patirtį, bet ir plėtoti geranoriškumą bei šiltą bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų tautų.