Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai „Taškiaus“ ir „Bitutės“ kūrybinėje laboratorijoje – pedagogų atradimai
 

„Taškiaus“ ir „Bitutės“ kūrybinėje laboratorijoje – pedagogų atradimai

2016-09-12
Susijusios temos: Pedagogika
„Taškiaus“ ir „Bitutės“ kūrybinėje laboratorijoje – pedagogų atradimai
Birutė KAVALIAUSKIENĖ
Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“
Graži draugystė tęsiasi: Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ susitiko ir patirtimi dalijosi šio darželio ir Vilniaus vaikų darželių tinklo „Taškius“ pedagogai.
Vilniaus ir Mažeikių darželių vadovai ir pedagogai prisistatė vieni kitiems, aptarė ugdomosios veiklos organizavimo ypatumus, edukacines erdves, džiaugėsi savo darbais, analizavo problemas. Vienas iš esminių susitikimo akcentų – praktinės kūrybinės dirbtuvės, remiantis profesoriaus H. Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjomis. Darželių tinklo „Taškius“ ugdymo vadovė Ligita Neverauskienė, pedagogai Inga Pavarotnikė, Vesta Kokanauskaitė ir Mantas Neverauskas paruošė ugdomąją aplinką. Specialistai, įsijautę į vaikų vaidmenis ir praktiškai atlikę užduotis ugdymo(si) salose, įsitikino, kokia svarbi tinkama ugdymo(si) aplinka, kurioje būtų ne tik įdomu veikti, bet ir vyktų tikslingas bei kryptingas ugdymas.
 
M. Neverauskas pristatė ugdomąją veiklą su LaQ konstruktoriumi. Ši priemonė ugdo vaikų vaizduotę, kūrybingumą ir saviraišką, matematinį-loginį, erdvinį intelektus, padeda susikaupti ir koncentruoti dėmesį, lavina smulkiąją motoriką, moko skirti ir derinti spalvas. Kūrybingai žaisdami su šia priemone vaikai kuria savo svajonių kūrinius, o smulkių detalių jungimo garsas spragt įtraukia vaikus į kūrybinį procesą ir padeda susikaupti.
 
Jau daugelį metų vykstantis glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros dėstytojais nuolat skatina domėtis naujomis tendencijomis bei inovatyvaus ugdymo idėjomis. Džiugu, kad šiandien praktinės patirties semiamės iš profesorės Onos Monkevičienės mokinės, Vilniaus darželių tinklo „Taškius“ ugdymo vadovės Ligitos Neverauskienės, kurios magistro darbas tema „H. Gardnerio ugdymo modelio teoriniai ir praktiniai pagrindai“ buvo įvertintas Lietuvos mokslų akademijos bendruomenės. Pasak profesorės O. Monkevičienės, laimėjimą lydi ryžtas. „Tai darbas, kuris reikšmingas ir jai pačiai, ir ugdymo įstaigai, kurioje ji dirba, ir mūsų šalies vaikų ikimokykliniam ugdymui. Studentė ieškojo inovatyvios problemos, į kurią galėtų įsitraukti. Ji panoro sukurti modelį, tikslingai ieškodama informacijos apie įvairiose pasaulio šalyse diegiamus H. Gardnerio teorijos elementus. Iš šios dėlionės pabandė sukurti visuminį ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo modelį. Įdomu tai, kad ji parašė ne vieną asmenišką laišką šios teorijos autoriui profesoriui H. Gardneriui ir gavo jo atsakymus bei palaikymą, sprendžiant probleminius vaikų ugdymo modelio klausimus“, – studentės ryžtu žavėjosi O. Monkevičienė.
 
Profesoriaus H. Gardnerio teorija yra vertingas ir puikus pavyzdys plėtojant, stebint sistemingą vaiko gebėjimų augimą, drąsinant jo stipriąsias puses ir įžvelgiant silpnąsias. Anot H. Gardnerio, atskleidžiant vaiko stipriąsias puses, atveriamos durys silpnesniems vaiko gebėjimams stiprinti.
 
„Dirbant su vaikais dešimtmetį ar daugiau, natūraliai atsiranda poreikis ieškoti naujų, inovatyvių ugdomosios veiklos organizavimo būdų“, – teigia Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtojos Kristina Janušienė ir Simona Borusevičienė, taip pat praktiškai pradėjusios taikyti profesoriaus H. Gardnerio intelektų įvairovės teorijos idėjas. „Džiaugiamės galimybe lankytis ir patirties semtis „Taškiaus“ darželyje, stebėti ten veikiančius vaikus ir pedagogus, pačioms išbandyti viską praktiškai“, – mintimis dalijosi pedagogės. Anot jų, ši patirtis paskatino augti, atvėrė duris naujiems ieškojimams ir bendradarbiavimo galimybėms. „Mums artimos profesoriaus H. Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjos. Siekiame ieškoti vaiko pomėgių ir atsižvelgti į jo poreikius. Manome, kad ugdant vaikus yra nepaprastai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas visų intelektų puoselėjimui ir plėtojimui“, – savo įžvalgomis mielai dalijasi auklėtojos.
 
Atlikti tyrinėjimai patvirtina nuomonę, kad intelektą sudaro ne vienas, o daug lygiaverčių gebėjimų, kurių kiekvienas turi savo simbolių sistemą – savitą informacijos perdirbimo vienetą. Spektrum projektas – vienas iš autoriaus darbų, pradėtas, siekiant išvystyti naują požiūrį apie ikimokyklinių ir ankstyvojo pradinio amžiaus vaikų įvertinimą bei ugdymo(si) programas. H.Gardneris metė iššūkį tradiciniam psichologijos požiūriui į intelektą. Jo nuomone, kiekvienas individas turi mažiausiai 7 atskiras intelekto rūšis: kalbinį, loginį-matematinį, muzikinį, erdvinį, kinestetinį-judėjimo, personalinį, tarpasmeninį (socialinį) ir kiekvienas jų turi savo simbolinę sistemą bei problemų sprendimo metodus. Remtasi įsitikinimu, kad kiekvienas vaikas demonstruoja savitą skirtingų gebėjimų kompleksą arba intelektų spektrą. Šie intelektai nėra nekintantys, jie gali būti išvystomi, sustiprinami aplinkos, kuri turtinga stimuliuojančiomis priemonėmis, idėjomis ir veikla.
 
„Pradžia – visada sunki, bet noras tobulėti yra didesnis už sunkumus, todėl ateityje tikimės gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo. Labai norisi dalytis idėjomis su kitais, uždegti noru keistis ir keisti“, – naujomis kryptimis vaikų ugdyme džiaugėsi Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ kolektyvas ir neabejojo, kad susitikimas buvo prasmingas ir naudingas abiejų įstaigų pedagogams. O netolimoje ateityje laukia bendri projektai.
Šaltiniai:
  1.  Gardner H.,Feldman D. H., Krechevsky M., Project Spectrum: Early Learning Activities. New York: Teachers College Press, 1998.