Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai STEAM ugdymas gali būti įdomus
 

STEAM ugdymas gali būti įdomus

2019-04-13
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
STEAM ugdymas gali būti įdomus
Ana PIPILEVIČIENĖ ir Lilija KRASOVSKAJA
Vilniaus lopšels-darželis „Vėtrungė“
Prieš metus susidomėjome STEAM idėja, kuri pastaruoju metu aktyviai diegiama į švietimo sistemą. Manome, kad STEAM kryptis suteikia daug galimybių aktyviai tyrinėti ir laisvai kurti. Norėtume pasidalinti su Jumis savo bandymais.
Pirmiausia pasirinkome temą „Technologinės STEAM veiklos taikymas ikimokyklinio ugdymo procese, siekiant lavinti saugaus elgesio kelyje įgūdžius“. Lavinti vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius yra sunku be vaikui suprantamos kasdienės situacijos aptarimo. Norint sumodeliuoti tokią situaciją gali būti taikoma kūrybinė technologinė STEAM veikla.
 
Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, įvykdėme šiuos uždavinius:
  • radome ir išanalizavome atitinkamą literatūrą;
  • sukurėme mokymosi aplinką, pasitelkiant STEAM;
  • išrinkome lavinamąsias užduotis, taikant technologines STEAM veiklas.
LEGO – populiariausias pasaulyje konstruktorius. Vaikams jis patinka dėl to, kad iš tų pačių dalių galima kurti visiškai skirtingas konstrukcijas .O jeigu suderinsime konstravimą su eksperimentu, gausime puikų STEAM srities projektą.
 
Žaisdami su konstruktoriumi, vaikai statė miestą, kelią ir aptarė, kuriuo keliu gali važiuoti sunkvežimis, o kuriuo lengvasis automobilis – siauru ar plačiu, kokie nama – žemi ar aukšti. Vaikai tyrinėjo ryšius tarp objektų, jų dydį, formą, kiekį ir taip įtvirtino žinias apie miestą ir kelią.
 
Po žiemos ekskursijos prie važiuojamosios kelio dalies, kur vaikai stebėjo transporto eismą, grupėje buvo atliktas tyrimas „Kuo skiriasi transporto eismas žiemos ir vasaros metu“. Vaikai sužinojo, kaip žiemą važiuoja automobilis slidžiu keliu ir sausu keliu (slidų kelią padarėmė iš satino medžiagos, o sausą kelią iš drobės). Tyrimas skatino vaikus pamatyti, kuo pavojingas žiemą slidus kelias, ir padaryti išvadą.
 
 
Organizuojant laisvalaikio užsiėmimus grupėje, vaikams buvo pasiūlyta atlikti tiriamąją veiklą pagal temą „Kodėl važiuodamas keleivis turi prisisegti saugos  diržą?”. Vaikai matė, kad staigiai stabdant automobilį, viduje esantis saugos diržu prisegtas žmogeliukas išlaiko savo padėtį, tuo metu kitas, neprisegtas saugos diržu žmogeliukas, negali išlaikyti savo pirminės saugios padėties automobilyje.
 
Siekiant įtvirtinti vaikų saugaus elgesio įgūdžius kelyje, buvo taikoma eksperimentinė veikla, teminiai pokalbiai, ekskursijos. Vaikai prisiminė, ką matė ekskursijos metu, kūrė situacijas apie teisingą ir neteisingą kelio perėjimą, pasikartojo šviesoforo signalus.
 
Toliau vyko eksperimentinė veikla „Šviesoforas stiklinėje“. Jo tikslas – įsidėmėti šviesoforo spalvų eiliškumą.
 
Šaltiniai: