Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ dalyvių potyriai Prancūzijoje
 

Projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ dalyvių potyriai Prancūzijoje

2018-02-12
Projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ dalyvių potyriai Prancūzijoje
Rasa JANKAUSKIENĖ
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“
 Vasario 7–11 dienomis Erasmus+ projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ partneriai susitiko Prancūzijoje, Bordo mieste. Tarptautinį susitikimą organizavo valstybinė Flornoy mokykla (Ecole maternelle Flornoy) ir mokytoja bei projekto koordinatorė Christelle Abuli.
Susitikime dalyvavo 14 mokytojų iš Airijos, Graikijos, Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos. Mūsų šaliai atsovavo pedagogės iš Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ir Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“.         
 
Viešnagės metu susipažinome su Prancūzijos švietimo sistema, aplankėme kelias švietimo įstaigas, pristatėme pranešimus apie Europos žiemos tradicijas, žaidimus, prancūzų ankščiau pateiktas užduotis, bendravome su Prancūzijos mokytojais, miesto meru bei švietimo inspektoriumi, dalyvavome mokyklos karnavale, pačios vedėme veiklas ugdytiniams, aplankėme įžymias Bordo miesto ir jo apylinkių įžymias vietas, susipažinome su vyndarystės tradicijomis, prancūzų virtuve, patys gaminome tradicinį prancūzišką maistą.
 
Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ auklėtoja Daiva Narkevičienė pastebėjo, kad aplankytose mokyklose į ugdomąjį procesą aktyviai įsijungia įvairios miesto institucijos, padedančios organizuoti edukacinius projektus,  o miesto merija finansuoja mokinių išvykas po miestą bei jo apylinkes (daugiau nei 50 autobusų nemokamai vežioja mokinius po miestą, talkina įgyvendinat įvairius projektus).
 
Kiekvienas miesto rajonas turi bendruomenės namus, kuriais gali naudotis mokyklos, kitos organizacijos ir gyventojai. Šiose patalpose galima priimti svečius, organizuoti užklasinę veiklą, pavyzdžiui mokytis gaminti maistą, piešti, sportuoti ir treniruotis.
 
Stebino pozityvus tėvų požiūris į pedagogus ir ugdymą mokykloje. Tėvai aktyviai dalyvavo organizuotame karnavale šalia mokyklos esančioje aikštėje, iš dalies finansavo proejkto partnerių priėmimą, labai šiltai bendravo su mokytojais ir svečiais.
 
Aktyviai į šventinį karnavalą įsijungė miesto policija, kuri budriai saugojo  šventės dalyvius ir aikštės prieigas, nukreipdami eismą kitomis gatvėmis. Mokykloje vertinama vaikų nuomonė, daug dėmesio skiriama vaikams aktualių klausimų sprendimui. Ne tik pedagogai padeda jiems išsiaiškinti rūpimą klausimą, į šį procesą įjungiami  kiti specialistai, pavyzdžiui vyndariai, vandentiekio specialistai, merijos  ar muziejų darbuotojai.     
  
Mane labai domino vaikų pasiekimų vertinimas Prancūzijoje. Vaikai ugdomi pasitelkus valstybinę ugdymo programą, o jų pasiekimai vertinami  pagal kompetencijas ir įvairias sritis (5 srityse išskirta virš 100 gebėjimų), tačiau kiekviena įstaiga turi parengusi savitą vertinimo metodiką. Mūsų aplankytoje mokykloje viena vertinimo sistemos dalis buvo skirta mokytojams ir ugdytinių tėvams, kita dalis – mokytojams ir ugdytiniams. Kaip ir pas mus, vertinama, ką jau vaikas gali atlikti, numatant tolimesnius žingsnius, ko dar reikėtų pasiekti. Vaikams skirta dalis, pasak Christelės, primena M. Montessori metodą, t. y. vaikai žaidžia su įvairiais žaidimais bei priemonėmis, atlieka įvairias užduotis, o pedagogas pasižymi, kada vaikas užduotį ar žaidimą išmoko atlikti savarankiškai.
 
Vaiko rezultatai apsvarstomi su tėvais ir vaikais. Šioje sistemoje pedagogai turi pasiruošę skirtingų spalvų vertinamų sričių korteles kiekvienam vaikui. Pasirengus korteles, pedagogui nebereikia aprašinėti pasiekimų – jis tiesiog priklijuoja kortelę su data prie vaikui skirto lapo su pasiekimų medžiu. Vertinama nuolat, nes vienam vaikui teisingai atlikti užduotį reikia dviejų, kitam trijų žingsnių.
 
Kiekvienoje klasėje su 28 vaikais dirba pedagogas ir asistentas. Pedagogas atsakingas už ugdymą ir mokymąsi, o asistentas – už vaikų priežiūrą. Kasdien pedagogas turi dvi laisvas valandas, vaikus tada prižiūri asistentas. Savirefleksijai, vaikų vertinimui, veiklos planavimui ir organizavimui pedagogai turi žymiai daugiau laiko. Mokytojai Prancūzijoje atostogauja 16 savaičių.